ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА   ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „КАПКА БЪЛГАРИЯ“ ООД

1. За настоящия документ
1.1. Настоящите Общи условия за фестивали и други културни събития, организирани от „КАПКА БЪЛГАРИЯ“ ООД („Общите условия“) уреждат правата и задълженията на „КАПКА БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 205428284 („ние“), както и правата и задълженията на лицата, закупуващи билети за фестивал MASKA („Събитие“) или посещаващи такова Събитие („Посетители“, „Вие“).
1.2. Общите условия се прилагат релативно за Събитието, на което възнамерявате да присъствате или за което вече сте закупили билет.
1.3. Освен Общите условия, следва да имате предвид специалните условия за конкретното Събитие, с които да се запознаете, преди да закупите билет. Ако са приложими, ще ги откриете на сайта www.maskaevents.com.
Общите условия и в допълнение специалните условия (ако са приложими) формират договора между нас и Вас, по силата на който получавате право да посетите това Събитие. Приемането на Общите условия и специалните условия на Събитието е условие за закупуването на билет за Събитието.
1.4. Ваше задължение е да се запознаете с Общи условия и със специалните условия на Събитието, за което купувате билет. Със закупуването на билет за Събитието се приема, че сте се запознали и приемате настоящите Общи условия и специалните условия на Събитието.

2. За КАПКА БЪЛГАРИЯ ООД
2.1. Организатор на всички събития съгласно тези Общи условия е „Капка България“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 205428284, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Константин Иречек 10.
2.2. Разширена информация за фестивалите, които организираме може да откриете на уеб страницата www.maskaevents.com, email за връзка с нас: office@maskaevents.com3. Билети за Събития

3.1. Можете да купите билет за наше Събитие само ако сте пълнолетно и дееспособно лице. Когато купувате билет за лице, различно от Вас самите, сте длъжни да го запознаете с настоящите Общи условия и със специалните условия на Събитието, ако са приложими, независимо дали е навършило 18г или не. Ако сте придружител, също носите отговорност за спазването им.

Когато купувате билет за лице, различно от Вас самите, сте длъжни да го запознаете с настоящите Общи условия и със специалните условия на Събитието, ако са приложими, независимо дали е навършило 18г или не. Непълнолетни посетители под 18 години могат да присъстват на фестивала без придружител до 20:00 часа в събота. След 20:00 часа, непълнолетни посетители могат да присъстват само ако са придружени от пълнолетен придружител с декларация. Ако сте придружител, носите отговорност за спазване на тези условия.
3.2. За всяко наше Събитие предлагаме билети през различни канали за продажба. Информация за това как да купите билет е качена в сайта www.maskaevents.com и Фейсбук страницата Maska Bulgaria. Aко изпитвате затруднения с откриването й, следва да се свържете с нас на горепосочения имейл за разяснение.
3.3. Суми за закупени билети ще се възстановяват само в случай на отмяна на Събитието – дори да започне със закъснение в рамките на същия или следващия календарен ден при непредвидени, форсмажорни или екстремни ситуации, не се счита за отмяна на събитието.
3.4. Билетите за Събития разполагат с уникален идентификационен елемент, поради което нямате право да ги предоставяте на други лица за копиране, сканиране, преработване и други дейности. Опитите за клониране на билети ще бъдат веднага идентифицирани, за което носите отговорност. Необходимо е да представите билет в оригинален вид, за да бъдете допуснати до територията на Събитието.
3.5. Билети, които са загубени, откраднати, скъсани или приведени в неизползваем вид, няма да бъдат преиздавани. Вие имате задължението да ги запазите и опазвате техния вид и цялост.
3.6. Препродажбата на билет е забранена.
3.7. Фалшифицирането и преработката на платежни документи е сериозно престъпление и при установяване на такъв акт, веднага ще предприемем нужните действия спрямо лицето, което представя такъв документ за достъп до Събитието.
3.8. В случай, че фирма КАПКА БЪЛГАРИЯ ООД бъде принудена да отмени провеждането на събитието поради независещи от нея обстоятелства, като например форсмажорни или неотложни, екстремни метеорологични условия, национални или международни кризи и забрани на публични събирания и други, КАПКА БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да пренасрочи събитието за нови дати, които ще бъдат обявени в последствие. В този случай, закупените билети ще останат валидни за новите дати, а възстановяване на платените суми няма да бъде предоставено. КАПКА БЪЛГАРИЯ ООД се ангажира да предостави нова информация относно пренасрочването на Събитието и да осигури възможност на купувачите да присъстват на събитието в новите определени дати.

4. Достъп до Събитието
4.1. За достъп до зоната на Събитието трябва да представите валиден билет за него и документ за самоличност. Лица без документи за самоличност няма да се допускат до фестивалната зона, независимо на каква възраст са. Наличието им е условие да Ви бъде поставена гривна, или друг идентификационен предмет, който Ви гарантира достъп до зоната на Събитието. Поставянето/носенето на гривната или предмета е задължително до края на Събитието.
4.2. Веднъж поставен, идентификационният предмет не може да се преотстъпва.
4.3. Посетители без поставена гривна или идентификационен предмет, както и с нарушена цялост, ще бъдат извеждани от зоната на събитието и няма да бъдат допускани до нея.
4.4. Достъпът до фестивалната зона (зоната на събитието) е позволен в определените в програмата часове.
4.5. Достъп за лица под 14 години е възможен единствено при наличие на придружител и представяне на входа на 2 еднообразни екземпляра попълнена декларация за придружител по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. За лица между 14 и 17 години, достъп след 20:00 ч. на 15.07. е възможен само при наличие на придружител.

5. Мерки за сигурност
5.1. Възможно е да прилагаме мерки за сигурност, като например наемане на частна охранителна фирма, осигуряване на медицински екипи, видеонаблюдение, проверки на багажа на посетители и участници и др.
5.2. Лица, които откажат да представят документ за самоличност, или откажат да бъде извършена проверка на багажа им, носят опасни предмети или са във видимо нетрезво и неадекватно състояние, няма да се допускат до фестивалната зона.
5.3. Ако имате видими симптоми на заболяване, което е силно заразно, по преценка на медицински екип може да Ви бъде отказан достъп до събитието.
5.4. При установени нарушители можем да използваме всички записи от камери, дронове или друга техника, за да съдействаме на органите на реда.
5.5. При непредвидени и опасни ситуации може да се наложи да се вземат спешни мерки за безопасност, за които посетителите ще бъдат уведомени и инструктирани. Следва в такива случаи да запазите спокойствие и да следвате инструкциите на организаторите.

6. Забранени и разрешени предмети на територията на Събитието
6.1.С оглед безопасността и осигуряване на реда на събитието, НЕ внасяйте алкохол, забранени за разпространение и употреба субстанции, оръжия, ножове, други остри предмети, скъпоценни предмети, лазери, микрофони, заглушители, запалими смеси, мигащи фенерчета, аерозоли, спрейове, бои, експлозивни вещества, фойерверки, пиратки и друг вид пиротехнически изделия, лекарства и други, които могат да създадат опасност за здравето и живота на посетителите. Молим и да не внасяте напитки и храна, закупени извън фестивалната зона. Няма да бъдете допуснати до фестивала при наличието им.
Може да внесете хигиенни принадлежности, дезинфектант за ръце, парични средства, вода до 0,500 мл, лекарства за астма и други спешни състояния, слънцезащитен крем, чадър, разплащателни средства, и всичко друго, от което бихте имали нужда (дрехи, равни обувки, слънчеви очила и т.н.)
6.2. Не поемаме отговорност за съхранението и опазването на такива предмети.

7. Покупки и продажби по време на събитието
7.1. Покупките и продажбите, както и разплащаниятяа по време на фестивала ще се осъществяват според усмотрението на търговеца. Всеки търговец ще приема индивидуален разплащателен метод.
7.2. По време на фестивала може да се консумират храни и напитки, закупени от територията на Събитието. Ще има и възможности за покупка на нехранителни стоки, сувенири и други.
7.3. Алкохол, цигари и други изделия, чиято продажба и консумация е забранена на лица под 18 годишна възраст не следва да се продават на непълнолетни и малолетни лица. Всяко нарушение ще води до извеждане от фестивалната зона или сигнализиране органите на реда.

8. Медицинска помощ
8.1. Здравето на Вас и Вашите деца е предимно лична отговорност.
8.2. На територията на събитието ще има разположени медицински екипи и е желателно да се запознаете с тяхното местоположение.
8.3. В случай на съмнение, че дадено лице е във влошено здравословно състояние, организаторите имат право да сигнализират медицинските екипи и при нужда да го изведат от фестивалната зона.
8.4. Лица, които видимо са във влошено здравословно състояние на входа или по време на събитието, трябва да бъдат прегледани от медицинския екип и да им бъде осигурен или отказан достъп. Лица, за които медицинските екипи установят, че имат признаци на силно заразно заболяване ще бъдат изведени от фестивалната зона с оглед общото здраве на посетителите.

9. Заснемане и отразяване на събитието
9.1. Фестивалът ще бъде заснеман от професионални фотографи, видеографи и медийни представеители.
9.2. Със закупуването на билет се съгласявате, че съдържанието, в чийто кадър сте попаднали, може да бъде разпросртанявано за целите на рекламата на Фестивала.
9.3. Всеки фотограф, медиен представител или друго лице, което желае да отрази Събитието, следва да се свърже с организаторите за попълване на формуляр за целта.
9.4. Няма да бъдат допускани лица с професионална техника, които не са попълнили такъв формуляр и не са одобрени от организаторите.
9.5. Снимките и видеоклиповете за лична употреба са разрешени с мобилно устройство.

10. Етикет
10.1. По време на фестивала трябва да спазвате обществено приетите норми за поведение, като например да не предизвиквате конфликтни ситуации, да избягвате такива, да сте възпитани и любезни, да НЕ изхвърляте отпадъци извън определените места, да използвате дискретно тоалетните/санитарните помещения и да не ги замърсявате.
10.2. Задължително изискване към дрескода е облеклото да бъде адекватно за културно мероприятие и не прекалено разголено.11. Отговорност

11.1. Организаторите не носят отговорност за непредвидено присъствие или отсъствие на даден изпълнител и участник.
11.2. Организаторите запазват правото си да пренареждат часовете на програмата съобразно метеорологичните условия и при форсмажорни обстоятелства.
11.3. Събитието се смята за отменено, ако в срок от една седмица не сме обявили нова дата за провеждането му.
11.4. Ваша отговорност е да се информирате за всякакви промени, съобщения и новини, свързани с провеждането и организацията на Фестивала.

12. Съобщения и осведоменост
Информация, новини, програма на фестивала, уведомления и съобщения може да намерите на сайта www.maskaevents.com, както и във Фейсбук страницата MASKA Bulgaria, прилежащия й евент и Инстаграм.13. Решаване на спорове

13.1. Екипът на Фествала е в готовност по всяко време да реши възникнали проблеми и казуси, възникнали в отношенията между нас и Вас по най-добрия за двете страни начин.
13.2. В случай, че не може да се стигне до споразумение, споровете ще се решават по съдебен ред съобразно законите на Република България.

22. Други разпоредби

22.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни.

22.2. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2023г.